Diplo Internet Governance Community

Stay networked. Get informed. Broadcast your projects.

EuroDIG 2009, Geneva, 14-15 septembrie 2009

Aflat la cea de-a doua ediţie, EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance) a reunit la Geneva, în Elveţia, o comunitate europeană extrem de variată, pentru a discuta, din punct de vedere european, aspecte legate de Internet Governance (guvernarea Internetului). Printre participanţi s-au numărat reprezentanţi ai Uniunii Europene, Consiliului Europei, ICANN, European Broadcasting Union (EBU), guverne şi parlamente naţionale, mediul privat şi societatea civilă.

Una dintre principalele chestiuni discutate în cadrul acestei întalniri a fost aceea a necesităţii creării unui Forum European pentru Internet Governance (preluând astfel modelul unor iniţiative naţionale şi regionale din America şi Asia), cu rolul de a coagula o comunitate europeană inclusivă, reprezentată de sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă, care să promoveze cooperarea în chestiuni legate de Internet Governance. Consiliul Europei şi-a arătat disponibilitatea de a pune la dispoziţia Forumului European un secretariat care să îi asigure funcţionarea. Parlamentul European, alături de organizaţii precum EBU şi Diplo Foundation s-au declarat dispuse să susţină o astfel de iniţiativă.

Subiectele aflate pe agenda EuroDIG au vizat chestiuni precum: problema accesului utilizatorilor finali la conţinutul şi serviciile disponibile pe Internet, protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private în mediul online, infrastructura critică a Internetului şi siguranţa acesteia, criminalitatea informatică şi lupta împotriva acestui fenomen prin dezvoltarea unor parteneriate între sectorul public şi sectorul privat, problema educării utilizatorilor finali şi Internetul viitorului.

În cadrul discuţiilor s-a subliniat faptul că funcţionarea optimă a Internetului este dependentă de colaborarea între diverşii actori, nefiind o chestiune care ţine doar de comunitatea tehnică. Sectorul public şi cel privat, împreună cu societatea civilă, trebuie să colaboreze pentru a asigura un Internet sigur şi de încredere pentru utilizatori. În ceea ce priveşte securitatea Internetului, este necesară o mai mare implicare din partea tuturor actorilor, care să colaboreze nu doar în scopul asigurării securităţii reţelelor şi aplicaţiilor, ci şi în vederea informării şi educării utilizatorilor cu privire la astfel de chestiuni. Criminalitatea informatică este o problemă majoră care afectează utilizatorii de Internet şi care trebuie abordată prin adoptarea unor strategii naţionale şi internaţionale care să pună în comun expertiza sectorului privat şi capacitatea de implementare a sectorului public. Pentru ca Internetul să devină un mediu mai sigur, măsurile luate împotriva criminalităţii informatice trebuie combinate cu politici globale privind protecţia vieţii private şi cu mecanisme care să permită autentificarea echipamentelor, programelor, datelor şi utilizatorilor, cu respectarea dreptului la viaţă privată.

În ceea ce priveşte principiul neutralităţii tehnologice, discuţia s-a purtat în jurul necesităţii menţinerii unui Internet deschis, care să permită utilizatorilor să acceseze, în condiţii legale, orice conţinut şi aplicaţie doresc, fără restricţii din partea furnizorilor de Internet. În plus, furnizorii nu trebuie să fie responsabili pentru informaţia care circulă în reţeaua pe care o administrează şi nici nu trebuie să supervizeze în permanenţă conţinutul online pentru a decide ce este legal şi ce nu este. Întrucât abordarea neutralităţii tehnologice în cadrul unor reglementări guvernamentale este privită cu scepticism, auto-reglementarea sub forma unui acord voluntar între reprezentanţii sectorului privat ar fi preferabilă.

Legătura dintre reţelele sociale şi necesitatea protecţiei vieţii private în mediul online a reprezentat o altă temă de dezbatere, participanţii concluzionând că sunt necesare măsuri suplimentare care să contribuie la educarea şi conştientizarea utilizatorilor în legătură cu modul în care datele pe care le fac publice în cadrul reţeleleor sociale pot fi folosite de către diverşi actori în diverse scopuri.

Participanţii la EuroDIG au discutat şi asupra necesităţii reformării ICANN, în condiţiile în care Joint Project Agreement-ul care leagă ICANN de Departamentul pentru Comerţ al SUA va expira în curând. Principalele chestiuni identificate ca fiind de o extremă importanţă pentru funcţionarea optimă a ICANN au inclus: necesitatea menţinerii ICANN sub leadershipul sectorului privat, dar de o aşa manieră încât organizaţia să fie pe deplin responsabilă în faţa întregii comunităţi globale a Internetului, creşterea transparenţei activităţii organizaţiei şi internaţionalizarea acesteia, îmbunătăţirea participării guvernelor naţionale la activitatea organizaţiei şi necesitatea includerii statelor în curs de dezvoltare, îmbunătăţirea participării societăţii civile, deschiderea de birouri ale ICANN în diverse părţi ale lumii, reformarea procesului decizional şi stabilirea unui mecanism care să permită diverşilor actori să solicite Board-ului ICANN să reconsidere şi, eventual, să modifice o anumită decizie în anumite circumstanţe clar delimitate.

În finalul dezbaterilor, participanţii au reiterat oportunitatea creării unui Forum European pentru Internet Governance care să reprezinte, pe de o parte, un cadru de discuţii şi cooperare între diverşi actori europeni, şi, pe de altă parte, o oportunitate de includere a valorilor şi principiilor europene în procesul internaţional de Internet Governance, Forumul European urmând să-şi prezinte rezultatele în cadrul Forumului global pentru Internet Governance (IGF). Acest Forum European trebuie să reflecte iniţiativele naţionale din domeniul Internet Governance, să respecte diversitatea europeană, să permită şi să încurajeze participarea tuturor actorilor şi să reprezinte un punct de legătură cu alte iniţiative naţionale, regionale şi internaţionale similare.

Views: 52

Comment

You need to be a member of Diplo Internet Governance Community to add comments!

Join Diplo Internet Governance Community

Members

Groups

Follow us

Website and downloads

Visit Diplo's IG website, www.diplomacy.edu/ig for info on programmes, events, and resources.

The full text of the book An Introduction to Internet Governance (6th edition) is available here. The translated versions in Serbian/BCS, French, Spanish, Arabic, Russian, Chinese, and Portuguese are also available for download.

Interviews


Karlene Francis (Jamaica)
Ivar Hartmann
(Brazil)
Elona Taka (Albania)
Fahd Batayneh (Jordan)
Edward Muthiga (Kenya)
Nnenna Nwakanma (Côte d'Ivoire)
Xu Jing (China)
Gao Mosweu (Botswana)
Jamil Goheer (Pakistan)
Virginia (Ginger) Paque (Venezuela)
Tim Davies (UK)
Charity Gamboa-Embley (Philippines)
Rafik Dammak (Tunisia)
Jean-Yves Gatete (Burundi)
Guilherme Almeida (Brazil)
Magaly Pazello (Brazil)
Sergio Alves Júnior (Brazil)
Adela Danciu (Romania)
Simona Popa (Romania)
Marina Sokolova (Belarus)
Andreana Stankova (Bulgaria)
Vedran Djordjevic (Canada)
Maria Morozova (Ukraine)
David Kavanagh (Ireland)
Nino Gobronidze (Georgia)
Sorina Teleanu (Romania)
Cosmin Neagu (Romania)
Maja Rakovic (Serbia)
Elma Demir (Bosnia and Herzegovina)
Tatiana Chirev (Moldova)
Maja Lubarda (Slovenia)
Babatope Soremi (Nigeria)
Marilia Maciel (Brazil)
Raquel Gatto (Brazil)
Andrés Piazza (Argentina)
Nevena Ruzic (Serbia)
Deirdre Williams (St. Lucia)
Maureen Hilyard (Cook Islands)
Monica Abalo (Argentina)
Emmanuel Edet (Nigeria)
Mwende Njiraini (Kenya)
Marsha Guthrie (Jamaica)
Kassim M. AL-Hassani (Iraq)
Marília Maciel (Brazil)
Alfonso Avila (Mexico)
Pascal Bekono (Cameroon)

© 2023   Created by Community Owner.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service