Diplo Internet Governance Community

Stay networked. Get informed. Broadcast your projects.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit organizon në datat 14-17 shtator, në ambientet e Ministrisë se Punëve të Jashtme, takimin për pjesëmarrjen online në forumin botëror mbi Qeverisjen e Internetit (Internet Governance Forum, IGF), i cili zhvillohet në Vilnus, Lituani .
Veçanti e këtij forumi është fakti se për çdo seksion mund të kontribuojnë edhe pjesëmarrës të cilët nuk janë fizikisht prezent, nëpërmjet të ashtuquajturave HUB (takime lokale që zhvillohen paralelisht me IGF). Kjo bëhet për t’i dhënë mundësinë e shprehjes edhe personave të cilët për arsye të ndryshme(angazhime profesionale, shpenzime udhëtimi etj) nuk mund të jenë prezent. Pjesëmarrësit mund të shikojnë video konference së bashku dhe të dërgojnë pyetjet (me tekst ose video) që do të marrin përgjigje nga panelistët në IGF. Përveç kësaj, organizatorët mund të mbajnë debate për të diskutuar mbi temat e bëra në IGF, por nga një perspektivë lokale. Rreth 30 HUB do të organizohen në të gjithë botën për të ndjekur këtë takim.
Jeni të lutur të merrni pjesë në “Albanian HUB”, datë 14-17 Shtator 2010 në ambientet e MPJ. Pjesëmarrësit mund të ndjekin dhe marrin pjesë në sesione të IGF lidhur me fushat e tyre përkatëse, pa qenë nevoja të qëndrojnë gjithë ditën dhe të heqin dorë nga angazhimet e tyre profesionale
Bashkëngjitur gjendet nje informacion i shkurtër mbi IGF si edhe lista eventeve me link në programin përkatës.

Views: 141

Comment

You need to be a member of Diplo Internet Governance Community to add comments!

Join Diplo Internet Governance Community

Members

Groups

Follow us

Website and downloads

Visit Diplo's IG website, www.diplomacy.edu/ig for info on programmes, events, and resources.

The full text of the book An Introduction to Internet Governance (6th edition) is available here. The translated versions in Serbian/BCS, French, Spanish, Arabic, Russian, Chinese, and Portuguese are also available for download.

Interviews


Karlene Francis (Jamaica)
Ivar Hartmann
(Brazil)
Elona Taka (Albania)
Fahd Batayneh (Jordan)
Edward Muthiga (Kenya)
Nnenna Nwakanma (Côte d'Ivoire)
Xu Jing (China)
Gao Mosweu (Botswana)
Jamil Goheer (Pakistan)
Virginia (Ginger) Paque (Venezuela)
Tim Davies (UK)
Charity Gamboa-Embley (Philippines)
Rafik Dammak (Tunisia)
Jean-Yves Gatete (Burundi)
Guilherme Almeida (Brazil)
Magaly Pazello (Brazil)
Sergio Alves Júnior (Brazil)
Adela Danciu (Romania)
Simona Popa (Romania)
Marina Sokolova (Belarus)
Andreana Stankova (Bulgaria)
Vedran Djordjevic (Canada)
Maria Morozova (Ukraine)
David Kavanagh (Ireland)
Nino Gobronidze (Georgia)
Sorina Teleanu (Romania)
Cosmin Neagu (Romania)
Maja Rakovic (Serbia)
Elma Demir (Bosnia and Herzegovina)
Tatiana Chirev (Moldova)
Maja Lubarda (Slovenia)
Babatope Soremi (Nigeria)
Marilia Maciel (Brazil)
Raquel Gatto (Brazil)
Andrés Piazza (Argentina)
Nevena Ruzic (Serbia)
Deirdre Williams (St. Lucia)
Maureen Hilyard (Cook Islands)
Monica Abalo (Argentina)
Emmanuel Edet (Nigeria)
Mwende Njiraini (Kenya)
Marsha Guthrie (Jamaica)
Kassim M. AL-Hassani (Iraq)
Marília Maciel (Brazil)
Alfonso Avila (Mexico)
Pascal Bekono (Cameroon)

© 2022   Created by Community Owner.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service