Diplo Internet Governance Community

Stay networked. Get informed. Broadcast your projects.

Elona Taka's Blog (3)

Albanian Hub invitation

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit organizon në datat 14-17 shtator, në ambientet e Ministrisë se Punëve të Jashtme, takimin për pjesëmarrjen online në forumin botëror mbi Qeverisjen e Internetit (Internet Governance Forum, IGF), i cili zhvillohet në Vilnus, Lituani .

Veçanti e këtij forumi është fakti se për çdo seksion mund të kontribuojnë edhe pjesëmarrës të cilët nuk janë fizikisht prezent, nëpërmjet të… Continue

Added by Elona Taka on September 10, 2010 at 10:23am — No Comments

EuroDIG Raporti shqip

Në datat 29-30 Prill 2010 u organizua në Madrid, në zyrat e TELEFONICA, EuroDIG 2010, një dialog ndër-Evropian mbi Internet Governance

(IG). IG mund të përkufizohet si zhvillimi dhe aplikimi nga ana e qeverive,

sektorit privat dhe shoqërisë civile, në rolet e tyre respektive, i principeve

të përbashkëta, normave, rregullave, procedurave vendimmarrëse dhe…

Continue

Added by Elona Taka on May 6, 2010 at 8:51pm — No Comments

Report on WS6: Sovereignty of states and the role and obligations of governments in the global multistakeholder Internet environment

The idea that the concept of sovereignty in the age of Internet should change was put forth. The state is one of the three types of actors that exist. And consequently what was traditionally presented as being

the sovereignty of states should be replaced by the sovereignty of human beings

or of an Internet user at the end of the day. This is the only way in which we

will be able to succeed when it comes to formulating standards that will

correct the…

Continue

Added by Elona Taka on April 30, 2010 at 1:15pm — No Comments

Members

Groups

Follow us

Website and downloads

Visit Diplo's IG website, www.diplomacy.edu/ig for info on programmes, events, and resources.

The full text of the book An Introduction to Internet Governance (6th edition) is available here. The translated versions in Serbian/BCS, French, Spanish, Arabic, Russian, Chinese, and Portuguese are also available for download.

Interviews


Karlene Francis (Jamaica)
Ivar Hartmann
(Brazil)
Elona Taka (Albania)
Fahd Batayneh (Jordan)
Edward Muthiga (Kenya)
Nnenna Nwakanma (Côte d'Ivoire)
Xu Jing (China)
Gao Mosweu (Botswana)
Jamil Goheer (Pakistan)
Virginia (Ginger) Paque (Venezuela)
Tim Davies (UK)
Charity Gamboa-Embley (Philippines)
Rafik Dammak (Tunisia)
Jean-Yves Gatete (Burundi)
Guilherme Almeida (Brazil)
Magaly Pazello (Brazil)
Sergio Alves Júnior (Brazil)
Adela Danciu (Romania)
Simona Popa (Romania)
Marina Sokolova (Belarus)
Andreana Stankova (Bulgaria)
Vedran Djordjevic (Canada)
Maria Morozova (Ukraine)
David Kavanagh (Ireland)
Nino Gobronidze (Georgia)
Sorina Teleanu (Romania)
Cosmin Neagu (Romania)
Maja Rakovic (Serbia)
Elma Demir (Bosnia and Herzegovina)
Tatiana Chirev (Moldova)
Maja Lubarda (Slovenia)
Babatope Soremi (Nigeria)
Marilia Maciel (Brazil)
Raquel Gatto (Brazil)
Andrés Piazza (Argentina)
Nevena Ruzic (Serbia)
Deirdre Williams (St. Lucia)
Maureen Hilyard (Cook Islands)
Monica Abalo (Argentina)
Emmanuel Edet (Nigeria)
Mwende Njiraini (Kenya)
Marsha Guthrie (Jamaica)
Kassim M. AL-Hassani (Iraq)
Marília Maciel (Brazil)
Alfonso Avila (Mexico)
Pascal Bekono (Cameroon)

© 2021   Created by Community Owner.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service